Quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

1. PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ CBCC

Quản lý tổ chức

Quản lý hồ sơ CBCC

Quản lý quá trình công tác

Quản lý quá trình lương, phụ cấp

Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng

Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật

Quản lý quá trình bảo hiểm

Quản lý quá trình công tác Đảng

Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn

Quản lý điều động/ thuyên chuyển

Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại

Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC

Báo cáo thống kê

2. PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA CBCC

Quản lý tài khoản đánh giá

Thiết lập nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCC

Quản lý đợt đánh giá

Quản lý bộ tham chiếu công việc phục vụ đánh giá

Đánh giá kết quả làm việc

Tổng kết đánh giá

Tìm kiếm
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Điện thoại : (0511) -3538268 -(0511) 3990368

Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Đường dây nóng

Hỗ trợ ngoài giờ HC & Thứ 7, Chủ nhật:

Di động  : 0919 337317