Phần mềm Quản lý tổ dân phố

Phần mềm Quản lý tổ dân phố được xây dựng để hỗ trợ cho công tác quản lý thông tin về tổ dân phố tại các địa phương. Thông qua các chức năng của phần mềm cho phép theo dõi đầy đủ các thông tin về tổ dân phố.

Chức năng:

- Quản lý danh mục các tổ dân phố.

- Quản lý thông tin cán bộ tổ trưởng, cán bộ chuyên trách.

- Quản lý biến động cán bộ tổ trưởng, cán bộ chuyên trách.

- Thông kê báo cáo theo thời gian, trình độ.

- Tra cứu tìm kiếm theo cán bộ, tổ.

Mô hình hoạt động:

Phần mềm là website hoạt động trong môi trường Internet, cấp tài khoản và cho phép cán bộ phường truy cập để cập nhật danh sách các cán bộ tổ trưởng, cán bộ chuyên trách tại tổ. Phòng Nội vụ của địa phương tra cứu thông tin chi tiết, báo cáo, thống kê về tổ dân phố. Đồng thời, có thể kết xuất thông tin lên Trang thông tin điện tử của địa phương để công dân, tổ chức tra cứu các thông tin cơ bản về tổ dân phố.

(Cần hình minh họa)

Tìm kiếm
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Điện thoại : (0511) -3538268 -(0511) 3990368

Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Đường dây nóng

Hỗ trợ ngoài giờ HC & Thứ 7, Chủ nhật:

Di động  : 0919 337317