Cổng Thông tin điện tử (Portal)

Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng, thông qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

Cổng thông tin điện tử là nơi cung cấp thông tin chính thống, mang tính pháp lý của chính quyền địa phương, của mỗi ngành. Do đó, mỗi Cổng Thông tin điện tử được xây dựng phải bám sát thực tiễn của địa phương và nội dung Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Cổng Thông tin điện tử được hình thành góp phần công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của chính quyền, tăng cường hoạt động cải cách hành chính. Đồng thời thông qua việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, tổ chức; các hoạt động đối thoại trực tuyến sẽ góp phần tăng tính tương tác hai chiều giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp, giữa các cơ quan Chính phủ với nhau. 

 

Tìm kiếm
THÔNG TIN HỖ TRỢ

Điện thoại : (0511) -3538268 -(0511) 3990368

Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Đường dây nóng

Hỗ trợ ngoài giờ HC & Thứ 7, Chủ nhật:

Di động  : 0919 337317