Hệ thống Một cửa điện tử

Hệ thống một cửa điện tử cho phép các bên liên quan khai báo thông tin và các chứng từ được chuẩn hóa với một điểm tiếp nhận duy nhất để hoàn thành các yêu cầu thủ tục và nhận kết quả cuối cùng ở một nơi.

Hệ thống một cửa điện tử là nơi cung cấp dịch vụ hành chính công được thực hiện giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa. Cơ chế “một cửa” được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

- Công khai các Thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

- Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc của tổ chức, công dân là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

- Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân.

Giải pháp Một cửa điện tử xây dựng với mục tiêu:

    - Tin học hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính

    - Giảm thiểu thời gian, thuận lợi cho người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính.

    - Xây dựng một công cụ tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua một số hình thức như: màn hình cảm ứng, tin nhắn điện thoại, thông báo trên cổng thông tin của đơn vị.

Giải pháp Một cửa điện tử bao gồm các chức năng cơ bản:

Các chức năng đối với cơ quan quản lý hành chính

    - Tiếp nhận hồ sơ từ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa).

    - Luân chuyển hồ sơ giữa bộ phận một cửa và các phòng ban, lãnh đạo

    - Luân chuyển hồ sơ giữa các nhân viên trong phòng ban

    - Trả kết quả hồ sơ cho người dân

    - Lịch công tác, tra cứu văn bản hành chính phục vụ công việc

    - Báo cáo thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

Các chức năng chính cho người dân khi tới giải quyết thủ tục hành chính:

    - Tra cứu kết quả hồ sơ  trên màn hình cảm ứng, nhận tin nhắn SMS qua điện thoại

    - Tra cứu văn bản, thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng

    - Xem lịch công tác của lãnh đạo, nhân viên trong phòng

    - Tiện ích truy cập các website hữu ích.