GIẢI PHÁP

Cổng thông tin hay cổng thông tin điện tử (Portal) là một hoặc một nhóm trang web mà từ đó người truy cập có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính
Hệ thống là một tập hợp các thành phần có liên hệ với nhau, hoạt động để hướng tới mục đích chung theo cách tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra các yếu tố ra trong một quá trình xử lý có tổ chức
Hệ thống xếp hàng tự động hay còn gọi là hệ thống cấp phiếu và lấy số thứ tự rất thích hợp cho các phòng bán vé, dịch vụ công cộng, nhà ga, sân bay, bến xe, trường học, bệnh viện, ngân hàng, cơ quan n
Hệ thống một cửa điện tử cho phép các bên liên quan khai báo thông tin và các chứng từ được chuẩn hóa với một điểm tiếp nhận duy nhất để hoàn thành các yêu cầu thủ tục và nhận kết quả cuối cùng ở một