Chính sách chất lượng

Chúng tôi thấm nhuần triết lý đơn giản nhất, đó là mọi chính sách chất lượng đều phải bắt nguồn từ nền tảng nhân lực, văn hóa của doanh nghiệp.

Chúng tôi thấm nhuần triết lý đơn giản nhất, đó là mọi chính sách chất lượng đều phải bắt nguồn từ nền tảng nhân lực, văn hóa của doanh nghiệp. Chính vì vậy, yếu tố con người là điều kiện tiên quyết để thực thi chính sách chất lượng. Do đó, chúng tôi ý thức rằng: công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp là một quá trình lâu dài và phải được tổ chức liên tục, hiệu quả. Như thế:

- Mỗi một hồ sơ tư vấn cần dựng xây một niềm tin, thỏa mãn những kỳ vọng của khách hàng.

- Phong cách phục vụ thân thiện, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo của chất lượng phục vụ.

- Đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Chất lượng dịch vụ phải tương xứng với sự đầu tư của khách hàng.

-Trong mọi trường hợp, việc đầu tiên nghĩ đến và thực hiện chính là đảm bảo quyền lợi thiết thực của khách hàng.