EHKT JSC – Công ty CP EHKT là đơn vị hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, thế mạnh của chúng tôi là trên lĩnh vực CNTT. Hiện nay chúng tôi thực hiện tư vấn, xây dựng Website/Portal, sản xuất và gia c
Với mục tiêu cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, dịch vụ của EHKT bao quát từ tư vấn, thiết kế website đến cung cấp các công cụ tiếp thị trực tuyến như SEO, SEM, Email-Maketing, web thương